• ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg
  • ban6.jpg
  • ban7.jpg


Nie każde towarzystwo ubezpieczeń w obecnej sytuacji na Ukrainie  ubezpieczy teraz wyjazd   do południowo-wschodniego  sąsiada - ostrzega "Rzeczpospolita"(Nr z 15.03.2014 r.).

W przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu (a więc na skutek sprzedaży, darowizny, zamiany, dziedziczenia itp.), na nowego właściciela przechodzą prawa i obowiązki zbywcy pojazdu wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W aktualnym stanie prawnym umowa ubezpieczenia nie wygasa z tą chwilą, lecz trwa nadal i ulega rozwiązaniu dopiero z upływem okresu, na który została zawarta.

 

Assistance na pojazdy ciężarowe.

 

Usługi assistance drogowego do niedawna dedykowane były użytkownikom pojazdów osobowych i były dodawane przez producentów samochodowych do nowych pojazdów lub przez towarzystwa ubezpieczeniowe do ubezpieczenia Auto Casco. Obecnie na rynku pojawił się innowacyjny produkt assistance komunikacyjnego- truck assistance -skierowany do pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 ton, ciągników samochodowych, naczep i przyczep ciężarowych oraz autobusów. Do niedawna był on oferowany głównie przez leasingodawców, dzisiaj jest dostępny również do ubezpieczenia pojedynczego pojazdu. 

W dniu 17 listopada 2011 r. w odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu przez ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego poniesionych przez poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wydatków na najem pojazdu zastępczego, Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści:

Wspomaganie się leasingiem przy zakupie pojazdów wykorzystywanych w działalności jest bardzo częstą praktyką. Zawsze taka umowa kiedyś się kończy. Bardzo często wykup następuje wtedy, gdy mamy wykupione ubezpieczenie. Czy w momencie wykupu polisa AC jest nadal ważna?

Od 1 stycznia 2013 roku wzrosła kara za brak OC. Wysokość kary w Polsce jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia.  Maksymalna kara dla samochodów osobowych, czyli nakładana na kierowców jeżdżących bez ważnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni,

Wysyłając naszego pracownika w podróż służbową warto się zastanowić nad sytuacją, co będzie jeśli dojdzie podczas tej podróży do choroby, wypadku bądź śmierci pracownika.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

Nowość na rynku polskim. Ubezpieczenie GAP pochodzi od angielskiego skrótu (Guaranteed Asset Protection) czyli ubezpieczenie straty finansowej wynikającej z utraty ubezpieczonego pojazdu. Standardowa ochrona naszego pojazdu z ubezpieczenia Auto Casco ograniczona jest do wypłaty odszkodowania po szkodzie całkowitej do wartości pojazdu z dnia wypadku. 

Dobra informacja dla wszystkich podróżujących do Bułgarii i Grecji. Wszyscy jadący na urlop na południe Europy nie muszą już posiadać Zielonej Karty.

Do kwoty nawet 5 mln euro będą chronieni przez ubezpieczyciela poszkodowani w wypadkach drogowych. Od 11 czerwca 2012 r. rosną tzw. sumy gwarancyjne w obowiązkowych komunikacyjnych ubezpieczeniach OC. Oznacza to lepszą ochronę poszkodowanych. Nowe sumy gwarancyjne dotyczą polis zawartych po 11 czerwca 2012r, zatem jeżeli okres ubezpieczenia jest po 11 czerwca i zawrzemy umowę z ubezpieczycielem wcześniej nowe sumy gwarancyjne w naszym przypadku nie będą miały zastosowania.