• ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg
  • ban6.jpg
  • ban7.jpg


 

wynosi 3.200 zł, czyli równowartość dwóch minimalnych płac. Dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych pełna kara wynosi 4.800  zł, a więc trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Kara za brak ubezpieczenia innych pojazdów (np. motocykli, ciągników rolniczych, przyczep) wynosi 530zł.

Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu będzie krótsza niż 14 dni, właściciel pojazdu otrzyma tylko część kary: do 3 dni - 20% kary, do 14 dni - 50% kary.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o braku ubezpieczenia OC od policji i wydziałów komunikacji. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku liczba zgłoszeń wzrosła odpowiednio o 30 i 60%.

" Wykrycie braku OC jest możliwe jednak także bez kontroli drogowej! UFG uruchomił w 2011 roku największą w Polsce bazę danych polis komunikacyjnych, w której znajduje się już ponad 200 milionów rekordów o wszystkich sprzedanych ubezpieczeniach OC i AC - także w latach poprzednich.

W połowie 2012 roku Fundusz uruchomił tzw. wirtualnego policjanta - narzędzie wykrywające przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stale monitorujące bazę polis OC. Bieżące zapełnienie bazy w zakresie obowiązkowego OC sięga 98%. Ubezpieczyciele zobowiązani są bowiem do przesłania do UFG informacji o polisie w ciągu 14 dni od daty jej sprzedaży.

Obecnie po polskich drogach porusza się ok. 250 tys. nieubezpieczonych pojazdów, które powodują ok. 5,5 tys. wypadków rocznie. Mamy nadzieję, że już wkrótce te liczby się zmniejszą.

Źródło: Biuro Prasowe UFG

AM