• ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg
  • ban6.jpg
  • ban7.jpg


 

Wydawać by się mogło, że tak skoro użytkownik jest nadal ten sam. Niestety wykup z leasingu jest niczym innym jak sprzedażą pojazdu którego dotychczasowym właścicielem był leasingodawca. Polisa OC w związku z tym, iż jest to ubezpieczenie obowiązkowe przechodzi automatycznie na nowego właściciela i to on ma prawo korzystać z niej do końca okresu ubezpieczenia lub ją wypowiedzieć. Wszystkie ubezpieczenia dobrowolne Auto Casco, NNW, Assistance, Auto Szyby rozwiązują się automatycznie w dniu sprzedaży. Warunki OWU tych ubezpieczeń dopuszczają możliwość przeniesienia praw z polisy na nowego właściciela, ale Ubezpieczyciele rzadko wyrażają na to zgodę. Należy wtedy zawrzeć polisy od nowa. Mało kto o tym pamięta, co bardzo często doprowadza do przerwania ochrony, co może być dla nas bardzo kosztowne. Rozwiązaniem by ochrona trwała jest zapisanie w warunkach swojej umowy flotowej klauzuli która nie powoduje przerwania ochrony polis dobrowolnych w momencie wykupu z leasingu. Zapisy takie nic nie kosztują, a mogą ochronić nas przed niespodziewanymi wydatkami, związanymi ze szkodą.

AM