• ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg
  • ban6.jpg
  • ban7.jpg


 

 

 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 listopada 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2011 r. nr L 310/17, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. państwa członkowskie UE powstrzymują się do kontroli ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium Serbii, zgonie z Dyrektywą Komunikacyjną nr 2009/103/EC.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie Addendum do Porozumienia Wielostronnego rozszerzające zakres terytorialny Porozumienia Wielostronnego o terytorium Serbii, co oznacza, że począwszy od tej daty, na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie obejmowało również zdarzenia powstałe na terytorium Serbii.

Ta sama sytuacja dotyczy również posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Serbii, nie będą musieli legitymować się Zielonymi Kartami na terytorium Polski. Posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli legitymować się Zielonymi Kartami na terytorium Serbii.

Polisa OC zawarta u polskiego ubezpieczyciela była ważna na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Andory, Chorwacji i Islandii, a od 01 stycznia 2012 r. również na Terenia Serbii.

AM

Źródło: PBUK